Het papieren nomogram van de PAH-risicocalculator vormt een alternatief voor de elektronische versie die op deze website beschikbaar is. Het kan met name handig zijn om het instrument te demonstreren en uit te leggen aan collega’s, artsen in opleiding en studenten.

Nomogram stap 1 voorbeeld bepalen patientpunten

Voor stap 1 kunnen de punten voor elke variabele worden toegekend door een verticale lijn te trekken van de gemeten waarde van die variabele naar de puntenlijn.

Alle variabelen voegen punten toe ongeacht de gemeten waarde; zo zal zelfs een negatieve anticentromeer-antistof (ACA) in serum 50 risicopunten opleveren. Als een van de zes waarden ontbreekt, kan de totaalscore worden berekend met slechts een geringe invloed op de prestatie van het model. In dit geval krijgt de ontbrekende variabele 50 punten toegekend (met uitzondering van de variabele huidige/vroegere telangiëctasieën, waaraan 65 punten worden toegekend).

De totale risicoscore van stap 1 wordt berekend door de punten voor alle variabelen bij elkaar op te tellen. Als de totale risicoscore van stap 1 voor een patiënt hoger is dan 300, wordt verwijzing voor echocardiografie aanbevolen.

Nomogram stap 1 voorbeeld totale risicoscore

Voor stap 2 worden de punten voor elke variabele (d.w.z. de 2 echocardiografievariabelen en de totale risicoscore van stap 1) toegekend door een verticale lijn te trekken van de waarde van die variabele naar de puntenlijn.

Voor de berekening van de totale risicoscore van stap 2 zijn de waarden van alle stap 2-variabelen noodzakelijk. De totale risicoscore van stap 2 wordt berekend door de punten voor alle variabelen bij elkaar op te tellen. Als de totale risicoscore van stap 2 voor uw patiënt hoger is dan 35, wordt verwijzing voor rechterhartkatheterisatie aanbevolen.

Nomogram stap 2 voorbeeld bepalen patientpunten

Het algoritme kan niet op betrouwbare wijze worden gebruikt als meer dan een van de zes variabelen in stap 1 of een van de variabelen in stap 2 ontbreken (als de TR-snelheid niet kan worden bepaald omdat er bij echocardiografie geen TR detecteerbaar is, telt dit niet als een ontbrekende variabele).

Nomogram stap 2 voorbeeld totale risicoscore