Het DETECT screeningsalgoritme

Het DETECT-onderzoeksalgoritme ondersteunt artsen bij de screening op PAH bij SSc-patiënten. Het DETECT-onderzoek was een grootschalig, internationaal, prospectief transversaal onderzoek. In de analyse waren meer dan 400 patiënten opgenomen van meer dan 60 locaties in 18 landen. Het onderzoek werd uitgevoerd om een evidence-based screeningsalgoritme te ontwikkelen voor PAH bij SSc-patiënten.

Het DETECT onderzoek

Selectie van screeningsvariabelen

Van de oorspronkelijke 112 variabelen werden er 8 geselecteerd op grond van hun onderscheidend vermogen om PAH aan te tonen. De variabelen werden geselecteerd na univariabele en multivariabele analyses, en aan de hand van de klinische deskundigheid binnen de wetenschappelijke commissie van het onderzoek.

Selectie van screeningsvariablen

2-Staps Algoritme

De screeningsvariabelen zijn onderverdeeld in niet-echocardiografische parameters die dikwijls standaard door artsen worden bepaald bij SSc-patiënten, en echocardiografische parameters die beschikbaar zijn nadat de patiënt is doorverwezen voor echocardiografie.

Stap 1 van het algoritme omvat de volgende niet-echocardiografisch variabelen: FVC % voorspeld/DLCO % voorspeld, huidige/vroegere teleangiëctastieën, anticentromeer-antistoffen in serum, NT-proBNP in serum, serumuraat en asdeviatie naar rechts op een ECG. De patiënt krijgt risicopunten voor elke variabele. Deze risicopunten worden bij elkaar opgeteld en de hieruit resulterende totale risicoscore van stap 1 wordt gebruikt om te bepalen of de patiënt moet worden doorverwezen voor echocardiografie.

Stap 2 omvat de 2 echocardiografische variabelen rechteratriumgrootte en tricuspidale regurgitatiesnelheid, evenals de totale risicoscore van stap 1. De patiënt krijgt voor elk hiervan risicopunten en deze risicopunten worden bij elkaar opgeteld. De resulterende totale risicoscore van stap 2 wordt gebruikt om te bepalen of de patiënt moet worden doorverwezen voor rechterhartkatheterisatie.

DETECT_2_staps beslisboom

Voor wie is het detect screeningsalgoritme geschikt

Het DETECT screeningsalgoritme is geschikt voor patienten met sclerodermie die ouder zijn dan dan 18 jaar, bij wie de diagnose sclerodermie langer dan 3 jaar geleden gesteld is en die een DLCO hebben lager dan 60% van voorspeld.

Beperkingen

De inclusiecriteria van het DETECT-onderzoek selecteerden op prevalente SSc-patiënten (diagnose van SSc > 3 jaar). Het inclusiecriterium van het DETECT-onderzoek ‘DLCO < 60% (van voorspelde DLCO)’ garandeerde dat er patiënten werden geselecteerd met een verhoogd risico van PAH-ontwikkeling.

De DETECT-gegevens zijn gebaseerd op transversale analyses; het is niet mogelijk om prospectief het individuele risico te voorspellen of om een aanbeveling te doen hoe vaak patiënten moeten worden gescreend.