Voor Wie En Waarom

De PAH-risicocalculator is een instrument voor alle zorgprofessionals die te maken hebben met systemische sclerose (SSc). De calculator is ontwikkeld en gevalideerd in het DETECT-onderzoek. Dit onderzoek werd opgezet en uitgevoerd door een groep praktiserende artsen in verschillende landen, en is ondersteund door Actelion Pharmaceuticals Ltd.

De calculator is ontwikkeld voor uw dagelijkse klinische praktijk. De calculator helpt u bij de identificatie en diagnose van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) bij SSc-patiënten.

PAH is een ernstige aandoening die optreedt bij 8–13% van de SSc-patiënten en is de voornaamste doodsoorzaak bij SSc patiënten. De calculator is gebaseerd op een algoritme met een hoge sensitiviteit en specificiteit en helpt u te bepalen bij wie van uw SSc-patiënten echocardiografie moet worden uitgevoerd en wie van deze patiënten moeten worden doorverwezen naar een PAH expertcentrum voor een rechterhartkatheterisatie.

De Ontwikkeling

Screening op PAH kan leiden tot een vroege diagnose en een vroege interventie met een gunstig resultaat. Vanwege een gebrek aan wetenschappelijke gegevens, is de huidige standaard voor screening gebaseerd op consensus in plaats van op robuust bewijs en is deze niet altijd betrouwbaar. Dit leidt tot een aanzienlijk aantal vals-positieve en vals-negatieve resultaten.

Het DETECT-onderzoek is uitgevoerd om een evidence-based screeningsalgoritme te ontwikkelen voor PAH bij SSc-patiënten. De doelen van het screeningsalgoritme waren minimalisering van het aantal gemiste PAH-diagnoses en tegelijkertijd optimalisering van de toepassing van diagnostische rechterhartkatheterisatie (RHC). Er werd gestart met 112 variabelen, waarna een reeks ingewikkelde statistische analyses werd uitgevoerd om te bepalen wat de meest geschikte screeningsvariabelen waren.

Het resultaat was de identificatie van 8 variabelen, die de basis vormen van een algoritme in twee stappen. Bij de eerste stap wordt beoordeeld hoe noodzakelijk het is dat een patiënt wordt doorverwezen voor een echocardiografisch onderzoek en bij de tweede stap hoe noodzakelijk het is dat een patiënt wordt doorverwezen voor RHC. Op grond van de uitkomsten van de RHC wordt bij een patiënt PAH gediagnosticeerd.

STAP 1 DETECT SCREENINGSALGORITME

Berekening risicoscore stap 1

Voer de waarden van elke variabele in de betreffende vakken in. Klik op ‘bereken’ om de totale risicoscore van stap 1 te berekenen.

De totale risicoscore van stap 1 is nodig voor stap 2 en moet worden opgeslagen als stap 2 tijdens een andere sessie wordt uitgevoerd (als stap 1 en 2 tijdens dezelfde sessie worden uitgevoerd, wordt de stap 1-score automatisch ingevoerd bij stap 2).

De resultaten van stap 1 kunnen worden vastgelegd als pdf-uitdraai, opgeslagen als pdf-bestand op uw computer of handmatig verwerkt in het ziekenhuisdossier.

Ontbrekende variabelen

Als een van de zes variabelen in stap 1 ontbreekt, kan de calculator nog steeds worden gebruikt en betrouwbare resultaten opleveren. De ontbrekende waarde wordt automatisch toegekend op basis van de DETECT-gegevenspool.

Als meer dan één variabele ontbreekt, kan de totale risicoscore niet worden berekend. Als de TR-snelheid niet kan worden bepaald omdat er bij echocardiografie geen TR detecteerbaar is (zie selectievakje ‘Geen meetbare TR’ [geen meetbare TR]), telt dit niet als een ontbrekende variabele.

STAP 2 DETECT SCREENINGSALGORITME

Berekening risicoscore stap 1

Voer de waarden van elke variabele in de betreffende vakken in. Klik op ‘bereken’ om de totale risicoscore van stap 2 te berekenen.

Ontbrekende variabelen

Voor de berekening van de totale risicoscore van stap 2 zijn alle variabelen noodzakelijk. Als de TR-snelheid niet kan worden bepaald omdat er bij echocardiografie geen TR detecteerbaar is (zie selectievakje ‘Geen meetbare TR’), telt dit niet als een ontbrekende variabele.