Introductie

Introductie van de videocursus door reumatoog dr. Madelon Vonk.

Transcriptie

Mijn naam is Madelon Vonk. Ik ben als reumatoloog werkzaam in het RadboudUMC. Hier ben ik gepromoveerd op de behandeling en complicaties van systemische sclerose. Ik behandel samen met een collega ruim 500 patiënten met sclerodermie in een pallet van zeer vroeg in de ziekte tot eindstadium en alle complicaties die daarbij mogelijk zijn.

Vanwege mij expertise in systemische sclerose heb ik in de stuurgroep van de internationale DETECT studie gezeten. Deze studie heeft onderzocht welke combinatie van klinische parameters een zo hoog mogelijke diagnostische gevoeligheid geeft om pulmonale arteriële hypertensie bij systemische sclerosis in een vroeg stadium te diagnosticeren.

In deze video zal ik u kort de ziektebeelden SSc en PAH introduceren en vervolgens de rationale, doelen en het resultaat van de DETECT studie laten zien. Ook zal ik het nut van het DETECT screeningsalgoritme in de klinische praktijk illustreren aan de hand van een voorbeeld.