Waarom screening op PAH?

Bekijk hier waarom actief screenen op pulmonale arteriële hypertensie bij patiënten met systemische sclerosis zo belangrijk is.

Transcriptie

Vanwege de grote impact van PAH op de overleving van een patiënt met SSc, en de hedendaagse behandelmogelijkheden die een verbetering van de overleving hebben aangetoond is actief screenen op de aanwezigheid van PAH belangrijk.

Het belang van screenen wordt ook benadrukt door de in 2011 verschenen publicatie van de groep van Humbert uit Frankrijk. In deze publicatie wordt beschreven wat het effect is van actief screenen op PAH bij SSc op de overleving van deze patiënten in vergelijking met routinematig evalueren op PAH bij symptomatische patiënten.

Het belangrijkste resultaat is dat de 8 jaars overleving van de sclerodermie PAH patiënten van het actief gescreende cohort maar liefst 47% beter is in vergelijking met het routinematig gevolgde cohort.

Deze resultaten laten zien dat door actief screenen van patiënten met SSc, PAH eerder wordt gevonden en in een minder ernstige vorm, waardoor de behandeling eerder kan starten en de overleving drastisch verbetert.

Tot voor kort gaven de bestaande richtlijnen nauwelijks advies over het screenen van SSc patiënten op het bestaan van PAH. Internationaal waren er veel verschillen. Per richtlijn was er veel ruimte voor subjectiviteit en alle richtlijnen waren gebaseerd op consensus en niet op wetenschappelijk bewijs.