Wat zijn de beperkingen van het DETECT screeningsalgoritme?

De studieopzet van DETECT heeft een aantal beperkingen. Bekijk hier wat deze beperkingen zijn.

Transcriptie

Ondanks de effectiviteit van het DETECT screeningsalgoritme, heeft de DETECT studie een aantal beperkingen. De resultaten zijn verkregen uit een SSc populatie met een verhoogd risico op het ontwikkelen van PAH. De reden hiervan was om het aantal patiënten nodig voor een betrouwbare analyse haalbaar te maken. Daarnaast levert DETECT meer verwijzingen op voor een rechter hartkatheterisatie en kan er geen uitspraak gedaan worden over de frequentie waarmee gescreend zou moeten worden.