Het DETECT screeningsalgoritme samengevat.

De studieopzet van DETECT heeft een aantal beperkingen. Bekijk hier wat deze beperkingen zijn.

Transcriptie

Samengevat is het 2-staps DETECT screeningsalgoritme een gevoelige, niet-invasieve manier om PAH bij patiënten met SSc in een vroeg stadium op te sporen. Daarnaast worden er zeer weinig PAH diagnoses gemist en wordt er efficiënter met diagnostische middelen omgegaan. Een deel van de patiënten zal niet meer doorverwezen hoeven te worden voor een echocardiografie, zij “vallen in de eerste stap al uit”.

Het DETECT algoritme vormt een nieuwe standaard in de screening van patienten met SSc en is opgenomen in de in 2013 gepubliceerde aanbeveling voor de definitie en diagnostiek van PAH.